WYWIADY | rocznik 2016


Numer 1 | 2016 (156)


To pra­co­dawcy są gwaran­tem przy­bliże­nia szkol­nictwa zawodowego do rynku pracy
Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

rozmawiała:
Joanna Ćwiek-Świdecka

Pani Minister, jak Pani ocenia sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce?
Wbrew powszechnemu przekonaniu obraz szkolnictwa zawodowego w Polsce nie jest aż tak pesymistyczny. W ostatnich latach obserwowaliśmy wiele dobrych praktyk zmierzających do unowocześnienia szkolnictwa zawodowego np. przez coraz częstszą współpracę przedsiębiorców ze szkołami. Wciąż jednak jest bardzo wiele do zrobienia. W Polsce nie ma spójnego systemu kształcenia zawodowego, a system jego finansowania także nie zachęca do zmian w sposobie kształcenia.
 pobierz wywiad

Numer 2 | 2016 (157)


Instytuty badawcze powinny wspierać służby zatrudnienia
dr Łukasz Arendt, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
rozmawiała:

Joanna Ćwiek-Świdecka

W czerwcu obywatele Wielkiej Brytanii zdecydowali o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Co to oznacza dla pracujących tam Polaków? pobierz wywiad

Numer 3 | 2016 (158)


Rada Dialogu Społecznego to dobrze funkcjonująca maszyna
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”
rozmawiała:
Joanna Ćwiek-Świdecka

Pierwszy rok funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego zdominowały sprawy  organizacyjne. Ale partnerom społecznym udało się wypracować kilka ważnych dla pracowników kompromisów. pobierz wywiad

Numer 4 | 2016 (159)


Demografia to największe wyzwanie dla Polski
Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rozmawiała:
Joanna Ćwiek-Świdecka

Bez ludzi nie ma rozwoju państwa. Dlatego priorytetem rządu Beaty Szydło jest troska o rodzinę i szukanie sposobów, by zachęcać Polki do podejmowania decyzji o jej powiększeniu. Liczymy, że dzięki programowi Rodzina 500+ w ciągu dzięsięciu lat urodzi się o 278 tys. dzieci więcej. pobierz wywiad