numer 2 | 2018 (165)


Wkrótce w numerze
Determinanty bezrobocia osób młodych w Polsce Trafne określenie czynników determinujących bezrobocie oraz długotrwałe bezrobocie, w tym również wśród osób w młodym wieku, może pomóc we wczesnej identyfikacji osób zagrożonych przynależnością do tych grup.