numer 1 | 2018 (164)


Wkrótce w numerze

Szara strefa a rynek pracy
Artykuł prezentuje fenomen szarej strefy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy. Wskazane są przyczyny i skutki wkraczania przez przedsiębiorców i pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw na ten obszar. W artykule zaakcentowane są nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne aspekty funkcjonowania szarej strefy.