DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Zalety i wady zastosowania ankiety internetowej na przykładzie badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa zachodniopomorskiego”
Paweł Wojtaszyk, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Informacje dotyczące wielkości i rodzaju zapotrzebowania na rynku pracy na poszczególne zawody, specjalizacje, kwalifikacje, umiejętności czy kompetencje stanowią istotny element wiedzy o rynku pracy. Zebrane dane są  wykorzystywane w procesach decyzyjnych dotyczących rynku pracy czy też edukacji. Jednym ze źródeł danych o zachodniopomorskim rynku pracy są wyniki
projektu cyklicznego „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa
zachodniopomorskiego”, którego realizacja jest prowadzona przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Szczecinie od 2012 r. z wykorzystaniem ankiety on-line.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia jako element procesu planowania
Natasza Grodzicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Regionalne plany działań (RPDZ) na rzecz zatrudnienia w doprecyzowanym i opisanym ze szczegółami świecie urzędniczym pozostają od wielu lat wyjątkiem od reguły. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poświęca im zaledwie dwa krótkie zapisy. Z jednej strony budzi to niepokój i obawy osób, które co roku muszą przygotowywać ten dokument, bo nie dysponują właściwie żadnymi wytycznymi, jak mają to zrobić. Z drugiej jednak strony otwiera to przed nimi wiele możliwości, zwłaszcza dotyczących konstrukcji i zawartości RPDZ. Warto więc z nich skorzystać i posłużyć się planem nie tylko do wypełnienia ustawowego obowiązku, ale także do praktycznego określania celów i zadań organizacji oraz sposobu ich realizacji, a przede wszystkim do efektywnego przechodzenia przez proces planowania.

pobierz artykuł


Numer 3 | 2018 (166)


wkrótce